WYCISKANIE SZTANGIELEK NA ŁAWCE SKOŚNEJ cz.1

WYCISKANIE SZTANGIELEK NA ŁAWCE SKOŚNEJ cz.1

Mimo że wyciskanie sztangi na ławce poziomej lub skośnej należy do najpopularniejszych ćwiczeń siłowych na mięśnie klatki piersiowej, to nie każdy ćwiczenie to lubi wykonywać.

Dość duże grono osób ćwiczących zamiast sztangi woli używać sztangielek.

W przeciwieństwie do sztangielek, użycie sztangi uniemożliwia pełne rozciągnięcie mięśni piersiowych, co dla procesu ich rozwoju jest niezwykle ważne. W czasie opuszczania sztangi do klatki piersiowej dochodzi do zetknięcia się jej gryfu z klatką, co uniemożliwia dalsze opuszczanie sztangi, a tym samym rozciąganie mięśni piersiowych. Sztangielki natomiast możemy opuszczać tak nisko, jak tylko chcemy. Jasne, że z tym opuszczaniem nie można przesadzać, ponieważ zwiększanie na siłę zakresu ruchu opuszczania sztangielek wiąże się ze znacznym wzrostem przeciążenia stawów barkowych, co dla tych stawów jest niebezpieczne.

Przy wyciskaniu sztangielek na ławce skośnej jest kilka rzeczy na które nie tylko warto, ale i trzeba zwrócić uwagę. Należą do nich: odpowiedni kąt nachylenia oparcia ławki skośnej, właściwy ciężar sztangielek, dobrze dobrany zakres ruchów, prawidłowe oddychanie, stabilność pozycji, prawidłowa ułożenie łokci oraz barków i ustawienie dłoni.

Właściwy ciężar sztangielek

Wyciskanie sztangi

Wyciskanie sztangi

Nie będzie w tym nic odkrywczego, gdy powiem, że wraz ze wzrostem ciężaru sztangielek coraz trudniej wykonywać ćwiczenie w sposób prawidłowy. Przy bardzo dużym ciężarze sztangielek może dochodzić nawet do sytuacji, w której będziemy zmuszeni znacznie ograniczać zakres wykonywanych powtórzeń. Poza tym, przy takim ciężarze sztangielek nie jest wskazane kontynuowanie ruchu ich wyciskania aż do momentu całkowitego

wyprostu rąk i zatrzymywanie tego ruchu. Ktoś mógłby zapytać dlaczego? Odpowiedź jest stosunkowo prosta, chodzi mianowicie o bezpieczeństwo stawów barkowych. Przy sztangielkach bardzo ciężkich i rękach wyprostowanych bardzo wzrasta nacisk na te stawy, konsekwencją czego może być z czasem kontuzja.

Kąt pochylenia oparcia ławki skośnej

Jak już na wstępie zaznaczyłem, wyciskanie sztangielek na ławce skośnej należy do najpopularniejszych ćwiczeń na mięśnie klatki piersiowej. Przy niewłaściwym ustawieniu kąta nachylenia oparcia ławki może dochodzić do sytuacji, w której praca mięśni klatki piersiowej będzie znacznie pomniejszona. Tak będzie wtedy, gdy kąt między oparciem ławki a podłogą będzie większy niż 40 stopni. Wtedy to, znacznie zwiększy się praca mięśni naramiennych [dotyczy to głównie przednich części]) kosztem oczywiście pracy mięśni piersiowych. Im wspomniany kąt będzie większy, tym praca mięśni naramiennych będzie większa, a mięśni piersiowych – mniejsza.

Wiemy już co będzie, gdy kat nachylenia oparcia ławki w stosunki do podłogi będzie przekraczał wartość 40 stopni. Co będzie jednak, gdy będzie on znacznie mniejszy. Przyjmijmy, że będzie on miał wartość zerową, czyli oparcie ławki będzie w położeniu równoległym do podłogi. W takiej sytuacji najbardziej obciążoną częścią mięśni piersiowych będzie część środkowa. Zwiększanie tego kąta pociągnie za sobą zwiększanie się pracy górnych części mięśni piersiowych większych. Na początku jest to wzrost niewielki, lecz gdy kąt ten znacznie zwiększymy wzrost ten będzie znaczny.

 

Czytaj dalej: http://jaskulke.com.pl/wyciskanie-sztangielek-na-lawce-skosnej-cz-2/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments