Rusztowanie – tymczasowa konstrukcja w miejscu prac budowlanych

Rusztowanie – tymczasowa konstrukcja w miejscu prac budowlanych

Trudno wyobrazić sobie prace budowlane przez niezbędnych elementów usprawniających proces budowy. Jednym z nich jest rusztowanie. Umożliwia ono kontynuowanie prac na pewnych wysokościach. Bez rusztowania wznoszenie wyższych kondygnacji budowli jest niemożliwe. Rusztowanie Kraków uławia pracę, ale i zapewnia bezpieczeństwo pracownikom. Występują różne rodzaje rusztowań. Do najczęściej stosowanych należą pomosty robocze, rusztowanie warszawskie i systemowe.

 Pomost roboczy – do prac budowlano-remontowych wewnątrz budynku

Pomosty robocze to mniejsze rusztowania do zastosowania wewnętrznego. Korzysta się z nich głównie podczas wszelkich prac związanych z czyszczeniem, tynkowaniem i malowaniem ścian i sufitu. Mogą również służyć do drobnych prac budowlanych wewnątrz pomieszczeń, np. demontaż albo murowanie ściany działowej. Pomost roboczy ułatwia pracę. Stojąc na nim i np. malując ścianę czy sufit osoba pracująca posiada większa swoboda ruchów na stabilnym i pewnym podłożu. To bardzo praktyczny sprzęt dla ekip budowlano-remontowych i dla amatorów.

Rusztowanie warszawskie i systemowe

Rusztowanie warszawskie jest bardzo podobne do pomostu roboczego, z tym, że jest ono wyższe od niego. Umożliwia pracę na wyższych wysokościach. Jest bardzo proste w montażu i demontażu, szybko się rozkłada i składa po wykonaniu prac budowlanych w pomieszczeniu.

Najbardziej zaawansowanym typem rusztowania jest konstrukcja systemowa, którą stosują głównie profesjonalne ekipy. Konstrukcja jest bezpieczna i trwała, pozwala na pracę na zewnątrz budynku. Rusztowanie systemowe można przesuwać pomiędzy poszczególnymi partami elewacji budynku bez konieczności montowania i demontowania go za każdym razem. Rusztowanie tego typu wyposażone jest w system jezdny, który umożliwia ruch rusztowania w różnych kierunkach.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments