Odzież patriotyczna

Odzież patriotyczna

Wyróżnienie się z tłumu nie musi polegać na zakładaniu na siebie strojów o nieszablonowych krojach. Wyrażenie siebie umożliwia odzież patriotyczna.

Funkcje odzieży patriotycznej

Odzież militarna pozwala jej użytkownikowi na manifestację jedności z krajem ojczystym, a także stanowi czytelny przekaz o tym, że historia nie jest mu obojętna. Patriotyzm zalicza się do wartości więziotwórczych. Te społeczne więzi w obecnych czasach, w dobie postępującej globalizacji, dynamizującej się ruchliwości społecznej, ulegają osłabieniu, a nawet rozpadowi, dlatego symbole ubraniowe, stające się wyrazem wspólnych wartości, są niezmiernie ważne. Zakładanie odzieży z symboliką narodową czy patriotyczną umożliwia identyfikację z grupą odniesienia. Moda patriotyczna jest zjawiskiem pozwalającym na podkreślenie wyznawanego systemu norm i wartości społecznych. Odzież patriotyczna wyróżnia grupy uczestniczące w marszach upamiętniającym narodowe wydarzenia z historii ojczyzny, noszona jest przez sportowców, kibiców, a także osoby, które po prostu cenią wartość patriotyzmu, samym w sobie.

Przyczyny popularności odzieży patriotycznej

Do popularyzacji symboliki narodowej na ubraniach przyczyniły się nastroje społeczne, a także tendencje globalizacyjne, gdyż jest to swego rodzaju manifest przeciwstawienia się takowym tendencjom.

Odzież patriotyczna

Odzież patriotyczna

Nastroje społeczne przejawiające się w patriotyzmie wynikają zwłaszcza z napiętej sytuacji w związku z grupami imigrantów przyjmowanymi do krajów europejskich, konfliktów na tle narodowościowym w Europie Zachodniej oraz są podyktowane podziałami politycznymi w Polsce, które w ostatnich latach z uwagi na ekipy rządzące, przyjęły na sile.

Patriotyzm nie jest już dziś utożsamiany z walkami i umieraniem za ojczyznę. Współczesne pokolenia żyją w czasach spokoju. Wojna, która była brutalną rzeczywistością pokolenia naszych dziadków, jest dla Polaków młodego pokolenia rzeczywistością nie do wyobrażenia.

Do popularnych symboli na odzieży patriotycznej zliczają się zwłaszcza podobizny Żołnierzy Wyklętych, herb II Rzeczypospolitej, kotwica Polski Walczącej, a także symbol Związku Jaszczurczego czy odznaka Dywizjonu 303.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments