Kto musi prowadzić księgi rachunkowe

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe

Ustawa o rachunkowości wymienia wprost rodzaje spółek objętych obowiązkami księgowymi. Obowiązkowe księgi rachunkowe muszą prowadzić m.in. spółki prawa handlowego, tzn. spółki osobowe (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna i partnerska) oraz kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna), przedstawicielstwa firm zagranicznych, jednostki samorządowe oraz spółki osobowe w przypadku, gdy ich przychody ze sprzedaży w poprzednim roku wyniosły ponad 2 miliony euro.

Komu można zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe są zazwyczaj prowadzone w złotym polskim i w języku polskim. Mogą być również prowadzone przez odpowiednie firmy zewnętrzne, z których najczęściej są to krajowe biura rachunkowe, które odpowiadają za księgi rachunkowe. Łódź jest dobrym przykładem miasta, w którym można z łatwością zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych. Gdy księgi prowadzi podmiot zewnętrzny, należy poinformować o tym Urząd Skarbowy.

Czym różnią się księgi rachunkowe od KPiR

Początkującym przedsiębiorcom trudno jest rozróżnić Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz księgi rachunkowe. Jeśli chodzi tylko o prawidłowe rozliczenie, konieczne jest zrozumienie różnicy między nimi. Prowadzenie KPiR nie jest tak skomplikowane, jak operowanie na księdze rachunkowej – jeśli chodzi o księgi przychodów i rozchodów, do zapisania operacji gospodarczych wystarczy 16 kolumn, a w przypadku ksiąg handlowych jest to bardziej skomplikowane. Będziemy w takiej sytuacji potrzebowali co najmniej księgi głównej, księgi pomocniczej oraz inwentarza.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments