Hałas na osiedlach mieszkaniowych

Hałas na osiedlach mieszkaniowych

Postęp cywilizacyjny i rozwój urbanistyczny w przestrzeni miejskiej spowodowały pojawienie się i narastanie licznych zagrożeń w środowisku życia jej mieszkańców. Jednym z tych zagrożeń jest hałas, który ma bezpośredni wpływ na komfort i zdrowie człowieka. Uporczywy, narastający poziom dźwięku powoduje wiele negatywnych skutków. Hałas definiowany jest różnorodnie, choć większość jego definicji jest zbliżonych. Jest on określany jako „wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działającego za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy”, na poziomie prawnym natomiast hałas w środowisku rozumiany jest jako „niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu”.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Hałas w wielofunkcyjnym środowisku miejskim traktowany jest jako element nieodzowny, ale zdecydowanie uciążliwy. Długie przebywanie w środowisku, w którym człowiek jest narażony na negatywne bodźce dźwiękowe (również te o niskim natężeniu), powoduje liczne zaburzenia fizyczne (m.in. stres oksydacyjny, nadciśnienie, uszkodzenie słuchu, choroby niedokrwienne serca) i psychiczne (m.in. zaburzenia snu, zaburzenia rozwoju poznawczego u dzieci).

Hałas powoduje również negatywne skutki w przestrzeni miejskiej, w tym w sferze ekonomii. Potencjalni kupcy nieruchomości szukają spokoju i komfortu oraz miejsca nienarażonego na hałas komunikacyjny i ponadnormowy poziom dźwięku.

Istnieje wiele sposobów redukcji oddziaływania miejskiego hałasu na strefy zamieszkania i, co istotne, nie są to tylko środki stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie emiterów (np. dróg). Można tu mówić o unikaniu emisji, a więc odpowiednim planowaniu przestrzennym i strefowaniu zabudowy, zmniejszeniu hałasu w strefie emisji (w przypadku dróg może to być zwolnienie i ukierunkowanie ruchu), czy wreszcie ograniczeniu hałasu w strefie emisji.

W tym ostatnim przypadku wymienić można odpowiednie lokalizowanie budynków względem siebie i względem źródeł hałasu oraz metody i środki techniczne ochrony terenów narażonych. Oprócz odpowiedniego projektowania architektury znaczenie ma też projektowanie zieleni, której jedną z funkcji użytkowych jest izolacja od bodźców wizualnych, zapachowych i właśnie dźwiękowych.

Niekiedy wskazuje się jednak, że aby była to metoda skuteczna w ochronie przed hałasem, zieleń musi posiadać odpowiednie parametry (być nieco wyższa niż linia łącząca emiter z odbiorcą). Istotna jest także relacja terenów zieleni do zabudowy i innych elementów morfologii przestrzeni miejskiej.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments