Co zrobić by zostać tłumaczem?

Co zrobić by zostać tłumaczem?

Praca tłumacza potrafi być bardzo ciekawa, a jednocześnie wymagająca. Warto również wspomnieć o tym, że można być „standardowym” tłumaczem lub tłumaczem przysięgłym. Osoby pracujące jako tłumacze przysięgli uznawane są za urzędników, a zatem podlegają oni ustawie z dnia 25 listopada 2004 r.. Jeżeli np. mieszkamy w Małopolsce i potrzebujemy przetłumaczyć akt urodzenia lub ślubu, nasze tłumaczenie może wykonać tłumacz przysięgły Krakówjeśli mamy blisko do stolicy województwa.

Jakie warunki musimy spełnić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym? Chcąc wykonywać zawód w Polsce, musisz:

  • znać język polski,
  • ukończyć studia filologiczne i uzyskać stopień magistra lub zrobić podyplomowe studia z tłumaczeń,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jakiegoś kraju UE albo EFTA,
  • zdać egzamin na tłumacza przysięgłego

Jeżeli spełniasz wszystkie wymienione powyżej warunki (poza zdaniem egzaminu), musisz zgłosić swój zamiar starań i uprawnienia, do Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie zostaniesz poinformowany o terminie najbliższego egzaminu (od ogłoszenia terminu do samego egzaminu muszą minąć przynajmniej trzy tygodnie). Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Warto podkreślić, że zarówno część pisemna, jak i ustna, odbywa się z języka polskiego na wybrany język obcy, a następnie z wybranego języka obcego na język polski. Za część pisemną można uzyskać maksymalnie 200 punktów. Aby zdobyć uprawnienia musisz zdobyć przynajmniej 75% (150 punktów).

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments